List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
1866 실버예배봄소풍 file 김경숙 2018-05-25 46
1865 실버야외예배(울산대공원) file 관리자 2018-05-24 33
1864 나오미들의화려한외출 file 김경숙 2018-05-16 153
1863 20180513 기관별 찬양대회 2. file 오영민 2018-05-15 115
1862 20180513 기관별 찬양대회 1. file 오영민 2018-05-15 83
1861 정현재목사님사임하심 file 김경숙 2018-05-09 184
1860 70주년감사여행(1) file 김경숙 2018-05-05 226
1859 70주년감사여행(2) file 김경숙 2018-05-05 190
1858 70주년기념감사여행(3) file 김경숙 2018-05-05 186
1857 20180429 주일 오후예배 file 오영민 2018-05-05 54
1856 온천노인대학봄소풍 file 김경숙 2018-04-27 154
1855 고이강배원로장로님장례예식 file 김경숙 2018-04-25 230
1854 70주년기념주일예배 file 김경숙 2018-04-25 222
1853 20180422 70주년 감사예배 & 축하 음악회 file 오영민 2018-04-24 135
1852 20180422 70주년 감사예배 & 축하 음악회 file 오영민 2018-04-24 113
1851 설랍70주년감사예배(4) file 김경숙 2018-04-24 254
1850 70주년맛있는식사로(3) file 김경숙 2018-04-24 252
1849 액자로만나는70년(2) file 김경숙 2018-04-23 226
1848 70주년만남의 날 (1) file 김경숙 2018-04-23 268
1847 모세회부부동반나들이 file 김경숙 2018-04-23 87
1846 70주년 기념음악회/ 사진 문정호목사 file 문정호 2018-04-22 215
1845 온천교회설립70주년기념<심령대부흥회> file 김경숙 2018-04-19 216
1844 은퇴권사위로회 file 김경숙 2018-04-13 301
1843 20180408 주일 오후예배 file 오영민 2018-04-10 172


(47706) 부산광역시 동래구 금강로73번길 5 온천교회 TEL(051)552-9191, (051)555-1205   Fax(051)556-4386
Copyright ⓒ 2013 Onchun Presbyterian Church. All rights reserved.